Firma BMP DEVELOPMENT ¶wiadczy kompleksow± pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań z funduszy unijnych oraz funduszy pracy dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców na rozpoczęcie działalno¶ci gospodarczej oraz utworzenie nowych stanowisk pracy.BMP DEVELOPMENT posiada wieloletnie do¶wiadczenie w opracowywaniu dokumentacji przyznaj±cych dotacje z funduszy unijnych i funduszy pracy dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców. Dzięki naszej pomocy dofinansowania otrzymało ponad 50 firm oraz kilkaset osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Warto odwiedzić:
Counter